Activiteiten havo 4

30 - 06 - 2017

Excursie Amsterdam

H4A en H4B bezochten woensdag 5 juli onze hoofdstad. Daar hebben ze zelf een rondleiding verzorgd in de historische binnenstad. De presentatievaardigheden van de leerlingen werden in de drukke stad flink getest, maar de leerlingen hebben het er goed vanaf gebracht.

Ook zijn de beenspieren weer gestaald, want het was een lange wandeling langs grachtenpanden, het voormalige rasphuis, het spinhuis, het hoofdkwartier van de WIC en VOC, de Portugese synagoge en nog veel meer. De leerlingen leefden zich in in een historisch personage en vertelden op een bijzondere plek een deel van de geschiedenis van Amsterdam. Het was een leerzame en gelukkig zonnige dag!

Profielwerkstuk havo 4

De vierdeklassers uit onze havo waren gisteren te gast op hogeschool Aeres en Windesheim ter voorbereiding op het profielwerkstuk. De leerlingen kregen les over het doen van een onderzoek. Vervolgens volgden ze ook workshops over bijvoorbeeld ontwerpen, zodat de leerlingen volgend jaar beter voorbereid aan de slag kunnen met het profielwerkstuk.

Excursie Den Haag

Vrijdag 16 juni bezochten klas H4A en H4B Den Haag. Zij speelden een quiz over de Nederlandse politiek en staatsinrichting.

De leerlingen hebben het Tweede Kamergebouw bezocht en de Ridderzaal en kregen een digitale speurtocht over het Binnenhof. De dag werd besloten met een bezoek aan de Gevangenenpoort waar de leerlingen konden gruwelen bij de informatie over het straffen in het verleden.

Gastlessen Windesheim

Dinsdag 13 juni waren er gastlessen van studenten van Windesheim. Zij hebben de leerlingen uit klas 4 havo op een leuke en informatieve manier geïnformeerd over het HBO in het algemeen en over hun studie in het bijzonder. Leerlingen kregen de gelegenheid om vragen te stellen aan de studenten en daarvan hebben ze zeer goed gebruik gemaakt.

Tekst en foto’s: Martijn Schipper.