Extra cultuur

Ben jij creatief? Speel je een instrument of zou je het dolgraag willen leren? Hou je van tekenen of schilder je graag? Vind je het leuk om kennis te maken met allerlei kunstvormen? Kies dan voor twee lesuren extra cultuur! Naast het normale programma van de kunstvakken maak je bij extra cultuur kennis met allerlei verschillende kunstdisciplines.

Programma

Extra cultuur wordt aangeboden in het eerste en tweede leerjaar. Tijdens de lessen wordt aan vele culturele aspecten aandacht besteed. Naast een uitbreiding en verdieping van materialen, technieken en onderwerpen die bij de reguliere lessen beeldende vorming en muziek niet gegeven (kunnen) worden, komen ook onderdelen als drama, dans, fotografie, film en museum- en theaterbezoek aan bod. Het is daarom goed om een open, nieuwsgierige houding te hebben tegenover al deze zaken. We vinden het belangrijk dat je met veel verschillende aspecten van kunst kennismaakt. Je kiest dus niet voor slechts één onderwerp, maar voor het totaalpakket extra cultuur.

Beeldend of muziek

De twee lesuren extra cultuur worden gegeven door een docent beeldende vorming en een docent muziek. Er is een vast thema per periode waar de docenten mee werken, elk op hun eigen terrein. De groep wordt in tweeën gesplitst, zodat de ene helft van de groep beeldend heeft en de andere helft muziek. Na een bepaalde periode wisselt dit. Daarnaast zijn er ook activiteiten met de hele groep (onder begeleiding van meerdere docenten). Denk bijvoorbeeld aan groepsopdrachten, soms onder leiding van een gastdocent, of een excursie naar een museum of theater.

Culturele en kunstzinnige vorming

Extra cultuur kun je alleen in de eerste en tweede klas volgen. In de derde en vierde klas dus niet meer. Wel is het een goede basis voor het vak ckv (culturele en kunstzinnige vorming) dat elke vmbo-leerling als verplicht vak in de derde klas krijgt. Dit moet met een voldoende afgerond worden om het vmbo-diploma te kunnen behalen.