Eigen leerafdelingen

In de bk bovenbouw volgen alle leerlingen het beroepsvak Dienstverlening & Producten. In het derde leerjaar hebben zij twaalf uur per week les in de verplichte profieldelen. Deze worden in thema’s aangeboden. De theorie en de praktijk van deze profieldelen wordt beoordeeld en deze cijfers vormen het schoolexamencijfer. De profieldelen worden in het derde jaar afgesloten met het cspe.

Zes leerafdelingen

In het vierde leerjaar volgen de leerlingen vier keuzemodules welke ondergebracht zijn in leerafdelingen. Echnaton heeft zes leerafdelingen op het gebied van sport, ondernemen, techniek, zorg, multimedia en horecaNaast de keuzemodules is er ook ruim aandacht voor het lob-programma en het maken van de keuze voor de vervolgopleiding