Aanmelden informatieavond

Op dinsdagavond 9 november bent u van harte welkom tijdens de informatieavond van Echnaton. Deze avond bestaat uit presentaties en is alleen bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s). Vanaf 18.00 uur start er elk half uur een presentatie. De laatste is om 20.30 uur. Uiteraard staan diverse medewerkers klaar om op al uw vragen antwoord te geven.

Alles draait natuurlijk om de juiste school voor uw kind. Op de open avond van vrijdag 21 januari is de hele school in bedrijf en zijn de kinderen meer dan welkom. Het beste moment om actief kennis te maken met onze ondernemende en gezellige school.

Om rekening te kunnen houden met het aantal bezoekers bij de informatieavond, willen we u vragen zich van tevoren op te geven. Dat kan via onderstaand formulier.

Tot ziens op dinsdag 9 november a.s.!

aanmelden open avond