Academische Opleidingsschool

Op Echnaton omarmen we jonge onderwijstalenten. Daarom maken we deel uit van de Almeerse Academische Opleidingsschool (AAOS). Dit is een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO, UvA). Toekomstige leraren krijgen vanuit de (AAOS) onder begeleiding alle kansen om uit te blinken binnen het onderwijs.

Wederzijdse inspiratie

De AAOS onderscheidt zich door de bijzondere begeleiding van de student. De leermeester (docentopleider van Echnaton) begeleidt de student bij zijn persoonlijke ontwikkeling. De werkmeester (vakdocent van Echnaton) begeleidt bij het geven van het vak. Zo vindt wederzijdse inspiratie plaats tussen stagiaires en vakdocenten. Op Echnaton willen we van leerlingen jonge professionals maken, maar ook studenten de kans bieden dit binnen onze organisatie te worden.

Professionalisering

Daarnaast wordt ook gewerkt aan de professionalisering van docenten in onze organisatie. Er zijn stageplekken voor alle vakken en alle jaren. Tevens worden verschillende workshops en activiteiten aangeboden, waarmee studenten meer grip krijgen op hun toekomstig werkveld. Stage lopen binnen de AAOS vraagt een actieve, onderzoekende en reflectieve houding van studenten. Binnen een rijke leeromgeving word je uitstekend, maar ook met veel plezier, begeleid. 

Meld je aan!

Download het sollicitatieformulier en vul dit volledig in. Mail vervolgens je sollicitatie (formulier inclusief motivatiebrief en cv) naar de schoolopleider van onze school: schoolopleider@echnaton.asg.nl. De schoolopleider neemt vervolgens binnen twee weken contact met je op. Mocht je niet worden geplaatst, dan kan jouw sollicitatie doorgestuurd worden naar de schoolopleider van je volgende keuze.