De inrichting van ons onderwijs

Echnaton staat open voor iedereen met een vwo-, havo-, mavo- of vmbo-advies van de basisschool. Ouders schrijven hun kind zelf in bij de school. De inschrijfprocedure voor leerlingen uit het basisonderwijs sluit elk schooljaar op 1 maart. Nieuwe leerlingen voor de andere leerjaren moeten ook door hun ouders worden aangemeld. Na aanmelding volgt met deze leerlingen een intakegesprek en wordt er informatie opgevraagd bij de toeleverende school. De inschrijftermijn voor de andere leerjaren sluit op 1 april.

Echnaton biedt leerlingen verschillende opleidingen. Op grond van het advies van de basisschool wordt de leerling geplaatst in een leerweg. Leerlingen die beter ‘leren door denken’ komen terecht in de theoretische leerwegen. Dat zijn de mavo- of de havo/vwo-leerwegen. Leerlingen die beter ‘leren door doen’ zitten in de beroepsgerichte leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Ook heeft de school de volgende combi-klassen: bbl/kbl, kbl/mavo, mavo/havo en havo/vwo.

De leerlingen in de havo/vwo zitten minimaal drie jaar bij elkaar in de klas. Na het derde leerjaar stromen de vwo-leerlingen door naar een andere vo-school. Daar maken zij een keuze uit de profielen natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij of cultuur & maatschappij. Havo-leerlingen die het profiel economie & maatschappij - management, sport & bewegen kiezen, blijven op Echnaton en ronden na totaal vijf jaar de havo af. Goede contacten met het hbo zorgen voor een soepele doorstroom na de havo.

De leerlingen in de mavo (tl) blijven twee jaar bij elkaar in de klas. Vanaf het derde jaar worden de klassen opnieuw ingedeeld aan de hand van de profielkeuzes. Na het examen kiezen zij voor een vervolg in de havo of voor doorstroom naar het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

 

De beroepsgerichte leerwegen kennen een onderbouw en een bovenbouw. Leerlingen in de onderbouw krijgen een breed programma aangeboden waarin wordt voldaan aan de kerndoelen. Leerlingen met eenzelfde advies, bbl of kbl, zitten gedurende de twee onderbouwjaren bij elkaar in de klas.

Leerlingen in de beroepsgerichte bovenbouw volgen het programma dienstverlening & producten: een programma dat leerlingen de mogelijkheid biedt om zich langer (en uitgebreider) te oriënteren op verschillende soorten werk en werkomgevingen.

In de derde klas verdiepen de leerlingen zich in voor alle beroepen belangrijke vaardigheden als het organiseren van verschillende soorten activiteiten, het presenteren, promoten en verkopen van producten/diensten, het maken en verbeteren van producten en het maken van multimediale producten. Ook lopen de leerlingen in klas 3 een stage.

In de vierde klas worden leerlingen medewerker van één van onze leerbedrijven en kunnen zij hun vaardigheden toepassen en verdiepen in de sectoren welzijn/zorg, horeca en gastheerschap, commercie, sport, media, of techniek. De leerbedrijven werken daarbij intensief samen met bedrijven en instellingen in Almere om de uitoefening van een beroep zoveel mogelijk te benaderen.

Het onderwijs in de derde en de vierde klas gaat samen met een intensieve loopbaanbegeleiding. Deze is gericht op de ondersteuning en begeleiding om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.

De algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels, rekenen en twee vakken uit wiskunde, economie, biologie of nask) volgen de leerlingen op bbl- of kbl-niveau. In het beroepsgerichte gedeelte werken de basis- en kaderleerlingen samen. Hier wordt vooral gekeken naar het niveau van de praktische talenten van de leerlingen: hoe werkt de leerling samen, kan hij eenvoudige of ook complexere werkzaamheden aan en doet hij dat onder begeleiding of kan hij dat helemaal zelfstandig? Het diploma vmbo d&p biedt de leerlingen toegang tot een groot aantal vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.