Vakantie!

21 - 07 - 2017

Het is vakantie! Vanaf maandag 4 september zijn we er weer.

Gezellenproef klas 2 bk

11 - 07 - 2017

Vandaag organiseerden onze tweedeklassers uit de afdeling bk hun 'gezellenproef' voor de leerlingen uit klas 1.

Workshops door leerlingen bsm

10 - 07 - 2017

Leerlingen uit 4 havo met bsm in hun pakket verzorgden afgelopen vrijdag een ouderavond met diverse workshops.